Festive Marches - Marċi Brijuzi - Festa San Ġużepp 2018 - Mill-Banda L'Isle Adam (2018)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Innu Popolari San Ġużepp Carlo Diacono Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2018
02 23 t' Awwissu, 2017 Joseph Galea Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2018
03 Champions Tal-Kulur Richard Bugeja Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2018
04 Peppu Tal-Katuba William Debattista Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2018
05 Clara Paul Chetcuti Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2018
06 Matthew Joseph Chircop Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2018
07 Gużepp Rabtin Jesmond Azzopardi Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2018
08 Leah Marie Wayne J. Dimech Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2018
09 Joey Ta' Masu Thomas Camenzuli Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2018
10 Stella D'Argento David Agius (bandmaster) Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2018
11 Benjamin Emmanuel Bugeja Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2018
12 Alte Kameraden Carl Teike Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2018
13 Innu Marċ 'Insellmulek' Carmelo Spiteri Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2018
14 Innu Marċ San Gużepp Anton Muscat Azzopardi Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2018
15 Innu tal-Banda L'Isle Adam Ġiuseppi Stivala Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2018