Festive Marches - Marċi Brijuzi - Festa San Ġużepp 2003 - mill-Banda l'Isle Adam - (2003)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Innu Popolarri 'San Ġużepp' Carlo Diacono Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2003
02 40 Sena Inkurunat Joseph Galea Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2003
03 Chakotay & Thorin Richard Bugeja Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2003
04 McDonnell Douglas William Debattista Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2003
05 Zelan Paul Chetcuti Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2003
06 Antonella Joseph Chircop Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2003
07 Sonny Benjamin Jesmond Azzopardi Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2003
08 Ġużeppi Xempju tax-Xogħol Carmen Deguara Micallef Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2003
09 Kiernn David Agius (bandmaster) Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2003
10 White Lily Alfred Farrugia (bandmaster) Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2003
11 Sylvania Joseph Falzon Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2003
12 Viviana Willie Attard Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2003
13 Innu Marċ 'Insellmulek' Carmelo Spiteri Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2003
14 Innu Marċ 'San Ġużepp' Anton Muscat Azzopardi Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2003
15 Innu tal-Banda L'Isle Adam Giuseppi Stivala Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2003