Festive Marches - Marċi Brijuzi - F'Għeluq il-100 Sena Parroċċa u l-Inkurunazzjoni Solenni tal-Istatwa Titulari tas-Sultana Tagħna tal-Qalb Ħelwa ta' Ġesu' - Mis-Soċjeta Filarmonika Sliema (2018)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Sponsor Year
01 Innu Popolari - Viva Dejjem Domenico Quercetti Soċjeta Filarmonika Sliema Cultural Performance Hall Sliema Alan Schembri John Bugeja 2018
02 Innu tal-Inkurunazzjoni Joseph Galea Soċjeta Filarmonika Sliema Cultural Performance Hall, Sliema Alan Schembri Kummissjoni Festi Madonna tas-Sacro Cuor 2018
03 Kelsey Lesley Tabone Soċjeta Filarmonika Sliema Cultural Performance Hall, Sliema Alan Schembri Ronnie Pisani 2018
04 Karena Ronnie Pisani Soċjeta Filarmonika Sliema Cultural Performance Hall, Sliema Alan Schembri Simon Mallia u John Ascione 2018
05 Toni t-Tellar Joseph Muscat Soċjeta Filarmonika Sliema Cultural Performance Hall, Sliema Alan Schembri Sonia Pace 2018
06 Ta' Kwejsa Aurelio Belli Soċjeta Filarmonika Sliema Cultural Performance Hall, Sliema Alan Schembri Mario, Philip u Paul Vella 2018
07 Varjeta' William Debattista Soċjeta Filarmonika Sliema Cultural Performance Hall, Sliema Alan Schembri Josef u Mark Vella 2018
08 Frans il-Bandist Tagħna Andrew Coleiro Soċjeta Filarmonika Sliema Cultural Performance Hall, Sliema Alan Schembri Gino Coliero 2018
09 Blue Eagle James Chappell Soċjeta Filarmonika Sliema Cultural Performance Hall, Sliema Alan Schembri Kurt Buhagiar u Kevin Grech 2018
10 Iż-Żiju Nin John Ivan Borg Soċjeta Filarmonika Sliema Cultural Performance Hall, Sliema Alan Schembri Colin Zammit 2018
11 It-Tewmin Omar Coleiro Soċjeta Filarmonika Sliema Cultural Performance Hall, Sliema Alan Schembri Michael Vella 2018
12 L-inkurunata Archibald Mizzi Soċjeta Filarmonika Sliema Cultural Performance Hall, Sliema Alan Schembri Ir-Reffiegħa tal-Vara 2018
13 Hey Marcelle Giuseppi Azzopardi Soċjeta Filarmonika Sliema Cultural Performance Hall, Sliema Alan Schembri Stephen Buhagiar, Mario Fenech 2018
14 Innu Marċ 'Sacro Cuor' Lino Sammut Soċjeta Filarmonika Sliema Cultural Performance Hall, Sliema Alan Schembri Jesmond Vella 2018
15 Inno Banda 'Sliema' Cardenio Botti Soċjeta Filarmonika Sliema Cultural Performance Hall, Sliema Alan Schembri Kummissjoni Banda Sliema 2018