Festive Marches - Marċi Brijuzi - 150 Sena ta' Mixja Mużikali - B'Impenn 'il Quddiem Ġrajjietek Magħrufa - Mill-Banda L'Isle Adam - Festa San Ġużepp (2010) (Double Cd)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cd.No.1
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Innu Popolari San Ġużepp Carlo Diacono Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
02 Innu Marċ 'Insellmulek' Carmelo Spiteri Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
03 150 Sena ta' Mixja Mużikali Joseph Galea Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
04 Fil-Festa tal-Banda 2010 Richard Bugeja Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
05 150th Anniversary William Debattista Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
06 150 Sena ta' Suċċessi Paul Chetcuti Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
07 Banda Dekana L'Isle Adam 1860-2010 Joseph Chircop Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
08 150 Sena Mwaqqfa Jesmond Azzopardi Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
09 Celebrating 150 Years of Frendship & Unity Wayne J. Dimech Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
10 L-Ewwel Banda Rabtija David Agius (bandmaster) Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
11 Innu Marċ San Ġużepp Anton Muscat Azzopardi Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
12 Innu tal-Banda L'Isle Adam Giuseppe Stivala Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
Cd.No.2
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Innu Pontifiċju Ch. Gounod Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
02 Preludju Ilqa minn Qalbna Joseph Galea Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
03 Innu Marcia in Onore di San Guseppe Gaetano Grech Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
04 Innu Marcia San Giuseppe Gaetano Grech Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
05 Inno Marcia San Giuseppe Sposo della B.V. Maria Gaetano Grech Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
06 Innu Marċ 'Insellmulek' Carmelo Spiteri Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
07 Innu Lil San Ġużepp Anton Muscat Azzopardi Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010
08 Innu Popolari San Ġużepp (Live Recording) Carlo Diacono Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2010