Festive Marches - Marċi Brijużi - Festa San Ġużepp Banda L'Isle Adam - (1999)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Side 'A'
01 Innu Popolari Lil San Ġużepp Carlo Diacono Għaqda Mużikali L'Isle Adam Boffa Studios Joseph Boffa Jnr. 1999
02 Patrun Universali Joseph Galea Għaqda Mużikali L'Isle Adam Boffa Studios Joseph Boffa Jnr. 1999
03 Michael Richard Bugeja Għaqda Mużikali L'Isle Adam Boffa Studios Joseph Boffa Jnr. 1999
04 Theatre Of Dreams William Debattista Għaqda Mużikali L'Isle Adam Boffa Studios Joseph Boffa Jnr. 1999
05 Old Trafford Paul Chetcuti Għaqda Mużikali L'Isle Adam Boffa Studios Joseph Boffa Jnr. 1999
06 Akexia Joseph Chircop Għaqda Mużikali L'Isle Adam Boffa Studios Joseph Boffa Jnr. 1999
Side 'B'
07 Nina Carmen Deguara Micallef Għaqda Mużikali L'Isle Adam Boffa Studios Joseph Boffa Jnr. 1999
08 Stilla Blu David Agius (bandmaster) Għaqda Mużikali L'Isle Adam Boffa Studios Joseph Boffa Jnr. 1999
09 L-Ex-Kaxxier John Theuma Għaqda Mużikali L'Isle Adam Boffa Studios Joseph Boffa Jnr. 1999
10 Lejn il-Millenju Raymond Sciberras Għaqda Mużikali L'Isle Adam Boffa Studios Joseph Boffa Jnr. 1999
11 Innu Marċ San Ġużepp Anton Muscat Azzopardi Għaqda Mużikali L'Isle Adam Boffa Studios Joseph Boffa Jnr. 1999
12 Innu tal-Banda L'Isle Adam Giuseppe Stivala Għaqda Mużikali L'Isle Adam Boffa Studios Joseph Boffa Jnr. 1999