Festive Marches - Marċi Brijużi - B'dedika lill Surmastrijiet Nikola Montebello u Ġiovanni Vella f'okkazjoni tal-75 u l-50 sena minn mewthom - Mill-Banda San Ġorġ Martri (2005) (Vol.12)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Side 'A'
No Marches Composer Productions Recording Studio Recording Engineer Year
01 Innu tal-Banda San Ġorġ Martri Mro. Anton Muscat Azzopardi Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Boffa Studios Joe Boffa Jr. 2005-2007
02 Ir-Referee Mro. Mario Testa Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Boffa Studios Joe Boffa Jr. 2005-2007
03 Andromeda Mro. Joseph Belli Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Boffa Studios Joe Boffa Jr. 2005-2007
04 Ħeorġius Mro. Henry Attard Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Boffa Studios Joe Boffa Jr. 2005-2007
05 Napoli Mro. Anġelo Pullicino Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Boffa Studios Joe Boffa Jr. 2005-2007
06 Ġeorġians Mro. J Casha Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Boffa Studios Joe Boffa Jr. 2005-2007
07 Dragon Fly Mro. Francis Zammit Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Boffa Studios Joe Boffa Jr. 2005-2007
Side 'B'
08 L-Għaqda tal-Patrun Mro. Twanny Borg Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Boffa Studios Joe Boffa Jr. 2005-2007
09 Peppi l-Muċċu Mro. Raymond Zammit Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Boffa Studios Joe Boffa Jr. 2005-2007
10 Nic - Lev Mro. R Fenech Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Boffa Studios Joe Boffa Jr. 2005-2007
11 L-Arist Mro. Michael Bugelli Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Boffa Studios Joe Boffa Jr. 2005-2007
12 il-P.R.P Mro. Raymond Sciberras Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Boffa Studios Joe Boffa Jr. 2005-2007
13 It-Tetina Mro. Mario Testa Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Boffa Studios Joe Boffa Jr. 2005-2007
14 Innu Marċ Mro. Ġiovanni Vella Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Boffa Studios Joe Boffa Jr. 2005-2007