Festive Marches - Marċi Brijjużi (2019) - Marċi Brijjużi - F'Okkażżjoni Għall-Anniversarji tal-100 sena' tas-Soċjeta u 75 sena Banda

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Marċi Brijuzi - Marċi Brijjużi - Marċi Brijjużi - F'Okkażżjoni Għall-Anniversarji tal-100 sena' tas-Soċjeta u 75 sena Banda - Mill-Għaqda Mużikali Maria Assunta Gudja (2019)
No Marches Composer Production Recording Engineer Year
01 Ċentinarju Mro. Hermann Farrugia Frantz Għaqda Mużikali Marija Assunta Alan Schembri 2019
02 75 Sena Banda Mro. Joseph Belli Għaqda Mużikali Marija Assunta Alan Schembri 2019
03 100 Sena Soċjeta - (1919 - 2019) Mro. Carmel Ellul Għaqda Mużikali Marija Assunta Alan Schembri 2019
04 La Grande Mro. James Chappell Għaqda Mużikali Marija Assunta Alan Schembri 2019
05 Centennial Celebrations Mro. Raymond Sciberras Għaqda Mużikali Marija Assunta Alan Schembri 2019
06 Michelle Mro. Andrew Coliero Għaqda Mużikali Marija Assunta Alan Schembri 2019
07 Triumphat Mro. Willie Attard Għaqda Mużikali Marija Assunta Alan Schembri 2019
08 Jum Marija Assunta Mro. Joseph M. Bilocca Għaqda Mużikali Marija Assunta Alan Schembri 2019
09 Lil San Ġużepp Mro. Joseph N.Farrugia Għaqda Mużikali Marija Assunta Alan Schembri 2019
10 Innu lill-Madonna taċ-Ċintura Mro. Joseph M. Bilocca Għaqda Mużikali Marija Assunta Alan Schembri 2019
11* Innu Marċ - Omaggio Giubilare Mro. Hermann Farrugia Frantz Għaqda Mużikali Marija Assunta Alan Schembri 2019
12 Innu tal-Banda Marija Assunta Mro. Willie Attard Għaqda Mużikali Marija Assunta Alan Schembri 2019