Festive Marches - Il-Glorja tal-Imgħoddi, Garanzija għall-Ġejjien - 90 Sena Marċi (2010) - Għaqda Mużikali San Gabriel

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Productions Sponsor Year
01 Valent Costanza Joseph Vella St. Gabriel Band Raymond Debono 2010
02 Emmrita Anthony Carbonaro St. Gabriel Band Saviour Deguara 2010
03 Margaret Gabriel Muscat St. Gabriel Band Joseph Muscat 2010
04 Ġuża Orazio Cachia St. Gabriel Band Philip Borg 2010
05 Lonbert Darren Dimech St. Gabriel Band Charles Fenech 2010
06 Gabriel Raymond Sciberras St. Gabriel Band John Pullicino 2010
07 San Gabriel il-Kbir Archibald Mizzi St. Gabriel Band Renald Gauci 2010
08 Daniela Twanny Borg St. Gabriel Band Lino Borg 2010
09 Żija Rose Alfred Farrugia (bandmaster) St. Gabriel Band Charles Borg 2010
10 Abraham 2010 Dominic Darmanin St. Gabriel Band Dominic Muscat 2010
11 Lomaz William Debattista St. Gabriel Band Bartolomew Magro, Joseph Spiteri 2010
12 Innu Lill-Ħal-Balzan Joseph Vella St. Gabriel Band Arkivju 2010
13 Innu Marcia San Gabriel Willie Attard St. Gabriel Band Arkivju 2010
14 Innu San Gabriel Carmelo Abela St. Gabriel Band Arkivju 2010