Festive March - Marċi Brijuzi - Festa Santa Marija 2016 Fl-okkażjoni tal-145 anniversarju mit-twaqqif tas-Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouad (2016)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Production Recording Studios Recording Engineer Year
01 Lill-Assunta Nkurunata Anthony Sammut Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard PRO Studios John Cauchi 2016
02 100th Anniversary Stephen Dimech Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard PRO Studios John Cauchi 2016
03 Lill-President ad vitam: Is-Sur Nazzareno Vassallo Twanny Borg Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard PRO Studios John Cauchi 2016
04 Illum Il-Festa Tagħna (B'dedika Lil Għaqda tan-Nar 15 t'Awwissu) Victor Zammit Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard PRO Studios John Cauchi 2016
05 Vincit Michael Pirotta Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard PRO Studios John Cauchi 2016
06 Prima Classe Anthony Camilleri Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard PRO Studios John Cauchi 2016
07 L-Ewwel President Mara:Is-Sinjura Sylvia Micallef Jesmond Fenech Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard PRO Studios John Cauchi 2016
08 Kelsey & Shanice Dennis Camilleri Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard PRO Studios John Cauchi 2016
09 Ghigo's Disco Ronnie Pisani Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard PRO Studios John Cauchi 2016
10 Maria-Angela Andrew Coleiro Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard PRO Studios John Cauchi 2016
11 Chinese Rose Joseph Azzopardi Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard PRO Studios John Cauchi 2016
12 Suona la Fanfarra Willie Attard Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard PRO Studios John Cauchi 2016
13 Innu Marċ Fil-Pjazza tal-Mosta (B'dedika lil Mostin Kollha) Victor Zammit Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard PRO Studios John Cauchi 2016