Ġabra ta' Innijiet lill-Patruna u Omm tagħna l-Madonna tal-Karmnu (2019)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Innijiet Proċessjonali - Ġmiel u Għaxqa TAL-BALLUTA (2019) - Ġabra ta' innijiet lill-Patruna u Omm tagħna l-Madonna tal-Karmnu
No Hymns Lyrics Composer Singers Productions Studios Recording Engineer Year
01 Innu Popolari Marjan 'Kun int l'Omm ta' Malta tagħna' Joseph Cuschieri Raymond Sciberras Amber Bondin Kummissjoni Festa Esterna Madonna tal-Karmnu, Balluta AD 2016 Santa Katarina VM Żurrieq Alan Schembri 2019
02 Inno Marcia - 'Fjur tal-Karmelu Tfewwaħ' Joseph Cuschieri Andrew Coleiro Ludwig Galea Kummissjoni Festa Esterna Madonna tal-Karmnu, Balluta AD 2016 Santa Katrina, Żurrieq Alan Schembri 2019
03 Innu Porċessjoni 'F'Riġlejk hawn mixħut' Joseph Cuschieri Nicholas Vella Miriam Christine Borg, Lawrence Gray Kummissjoni Festa Esterna Madonna tal-Karmnu, Balluta AD 2016 Santa Katrina, Żurrieq Alan Schembri 2019
04 Innu Popolari 'Fjur tal-Karmelu' Marie Therese Vassallo Michael Borg Tonio Cuschieri Kummissjoni Festa Esterna Madonna tal-Karmnu, Balluta AD 2016 Santa Katrina, Żurrieq Alan Schembri 2019
05 Kanzunetta 'Int l-Għaxqa tal-Balluta' Brian Bonnici Dominic Cini Ina Robinich, Dominic Cini Kummissjoni Festa Esterna Madonna tal-Karmnu, Balluta AD 2016 Santa Katrina, Żurrieq Alan Schembri 2019
06 Innu lill-Madonna tal-Karmnu Fr. Kerubin Farrugia O.Carm Giuseppe Casapinta Tonio Cuschieri Kummissjoni Festa Esterna Madonna tal-Karmnu, Balluta AD 2016 Santa Katrina, Żurrieq Alan Schembri 2019
07 Kanzunetta 'Omm u Ġmiel tal-Karmelu' Joseph Cuschieri , George Bianchi Paul Abela Ġeorġina Abela Kummissjoni Festa Esterna Madonna tal-Karmnu, Balluta AD 2016 Santa Katrina, Żurrieq Alan Schembri 2019
08 Omaggio ' Balluta Karmelitana' Joseph Cuschieri Andrew Coleiro Lawrence Gray Kummissjoni Festa Esterna Madonna tal-Karmnu, Balluta AD 2016 Santa Katrina, Żurrieq Alan Schembri 2019